Organisatie

Werkzaamheden

Regressie- reïncarnatie therapie en Systemisch Coaching:
Familie-opstellingen, Organisatie -Opstellingen en Mediation. U kunt contact met ons opnemen.

Nanda Baldew
Advocaat, Therapeut, Coach, Oprichter (orga.)

Ik ben Nanda Baldew en heb sinds 2002 een eigen advocatenpraktijk waarin ik mij voornamelijk bezighoud met familie- en strafzaken en psychiatrisch patiëntenrecht. Ik ben tevens geïnteresseerd in genderzaken, dit betreft de verhouding tussen man en vrouw. Hoe gaat men om met sekseverschillen in de maatschappij. Waarom blijken mannen meer te mogen dan vrouwen en verdienen mannen over het algemeen meer dan vrouwen, terwijl ze dezelfde functie hebben en nog veel meer. Ten behoeve van bewustwording hiervan heb ik een stichting opgericht in 2013, de stichting Nederland Suriname Antillen Gendervraagstukken. De doelgroep betreft mensen van Surinaamse afkomst in de genoemde landen en we werken samen met andere vrouwenorganisaties in deze landen.

Jai Ambe

Afgelopen jaren ben ik veel ‘beschadigde’ mensen tegen gekomen die vast zitten in een bepaald gedachtepatroon en daarom niet verder komen in hun leven. Het kan gaan om verschillende zaken, zoals bijvoorbeeld geen ‘nee’ kunnen zeggen tegen de werkgever of tegen mensen die veel van je vragen, angsten, fobieën, burn out, emotie eten, depressieve gevoelens, enzovoorts. Ik voelde het als een nieuwe missie om deze mensen hiermee te helpen. Ik heb daarom een opleiding tot regressie- en reïncarnatie therapeut gedaan en een hypnose opleiding en een training voor familieopstellingen. De praktijk genaamd ‘Jai Ambe’ (leve de alles voedende moeder Godin) houdt zich bezig met regressie- en reïncarnatie therapie en (systemisch) coaching. De naam ‘Jai Ambe’ heb ik gekozen, omdat dit voor mij symbool staat voor de natuur, de dingen gaan zoals ze gaan, maar er is ook een mogelijkheid om dingen in het leven te veranderen door therapie en coaching.

Systemisch

Bij werken met familieopstellingen is het van belang welke feitelijke gebeurtenis(sen) in de geschiedenis van de familie het systeem uit evenwicht heeft/hebben gebracht. Families vormen een systeem waarbinnen een gezond evenwicht bestaat als ieder zijn of haar juiste plaats heeft en niemand wordt vergeten of buitengesloten. Minachting is ook een vorm van buitensluiten. Iedereen, ook de doden, hebben eenzelfde recht om erbij te horen. Als de ‘regels’ van het systeem niet gerespecteerd (kunnen) worden, ontstaan er zogeheten ‘verstrikkingen’ (onjuiste verhoudingen en posities) die oorzaak zijn van allerlei problemen binnen een familie. Bij diep ingrijpende gebeurtenissen in een familie zoeken de familieleden een oplossing om hiermee om te gaan. Vaak is dit een oplossing die een ongunstige uitwerking heeft op een volgende generatie. Bijvoorbeeld: een familielid wordt uitgesloten en is het zwarte schaap in de familie. Zo een ‘vergeten familielid’ heeft geen eigen plaats meer in de familie, waardoor er een systeemdruk ontstaat dat door een ander familielid gevoeld wordt, terwijl hij of zij niet weet waar dit vandaan komt. Dit kan zich onder andere uiten in het gevoel niet gezien te worden of zich niet geaccepteerd te voelen. Door een familieopstelling kan deze ‘last’ teruggegeven worden aan het ‘vergeten familielid’. Systemisch betekent dat verschijnselen gezien worden binnen de context waarin ze zich tonen en in relatie tot de geschiedenis waarmee ze samenhangen. Het houdt zich bezig met wederzijdse beïnvloedingen en niet met rechtlijnig oorzaak-gevolg denken. Er wordt dus niet naar geïsoleerde personen met hun eigenschappen en hun gedrag gekeken, maar naar interacties binnen het systeem.

Regressie

Ons hele denken en doen wordt bepaald door onze opvoeding en alles wat we hebben meegemaakt in het verleden. Regressie is dan ook het verleden naar boven halen. We gaan ervan uit dat gebeurtenissen die zich vroeger voordeden, nog altijd een invloed op ons huidig gedrag, situaties en problemen uitoefenen. Door oude ideeën, pijnen, trauma`s en gebeurtenissen terug in de herinnering te brengen en te ontladen (diepgaand bekijken zodat de negatieve onbewuste opgeslagen energie kan vrijkomen en geen negatieve invloed meer kan uitoefenen in het heden), zijn er wijzigingen in het huidige levenspatroon, zoals gedrag dat in positieve zin verandert, obsessies, angsten, remmingen die verlichten of opgeheven worden, een verhoogde bekwaamheid b.v. om goede relaties aan te knopen en in stand te houden, verlichting of verdwijnen van psychosomatische klachten e.a. Met regressie is het mogelijk om op verschillende manieren naar het verleden te kijken. Je kunt bekijken wat zich in het huidige leven voordeed (soms met bijzondere aandacht voor de kinderjaren of prenatale zone), maar je kunt ook kijken naar beelden en verhalen die niet direct in dit leven thuishoren (wat geïnterpreteerd wordt als `vorige levens`). Regressie kan op de meerderheid van de mensen met succes toegepast worden.

%d bloggers liken dit: