Advocaat en Regressie therapeut

Ben je advocaat of therapeut?

Als advocaat die tevens is opgeleid als regressie therapeut zie ik vaak gefronste wenkbrauwen van mensen die niet begrijpen hoe ik deze twee werkgebieden kan combineren, omdat het volgens deze mensen twee aparte werelden zijn.

Als ervaren familierecht en strafrecht advocaat zie en spreek ik veel getraumatiseerde mensen die ik juridisch bij sta, maar de trauma’s van de meeste cliënten worden niet opgeruimd door het afsluiten van het juridische proces. Hierna pas is er ruimte voor therapie en heling. Voor de meeste mensen geld de juridische procedure zelf als een trauma. Het lange wachten en de onzekere afloop van de procedure is zeker ook niet bevorderlijk voor de psychische gezondheid van cliënten.

Inmiddels ben ik twee jaar bezig om therapiesessies te geven en ben opgeleid door de School voor Reïncarnatie- en Regressie Therapie. Ik meen dan ook in staat te zijn om te beoordelen welke kwaliteiten ik kan combineren als advocaat die tevens opgeleid is als regressietherapeut.

Mijn unieke combinatie van vaardigheden

Een unieke combinatie van vaardigheden helpen mij zowel als advocaat en als therapeut. Ik combineer voor mijn idee de volgende vaardigheden:

  1. Analytisch Denkvermogen: Als advocaat moet je in staat zijn om complexe informatie te analyseren en logisch na te denken over verschillende scenario’s. Deze vaardigheid komt ook van pas bij het interpreteren van ervaringen en gevoelens van cliënten tijdens regressietherapie. Dit analytisch denken is bijvoorbeeld nodig bij het intake gesprek. Bij juridische zaken schat ik de kansen en mogelijkheden in van mijn cliënt. Ik bekijk of er onderhandelingsmogelijkheden zijn met de wederpartij en of de cliënt zelf al veel heeft gedaan om de zaak in der minne te regelen, zodat een procedure in de rede ligt. Ook bij de intake voor regressie therapie schat ik de mogelijkheden in voor verschillende sessies. Welk thema en probleem speelt er bij de cliënt en in welk herbelevingsgebied zou het probleem zijn ontstaan. Is het in de kindertijd ontstaan of hadden ouders hetzelfde thema dan kan een conceptie sessie, zwangerschapssessie of geboortesessie geïndiceerd zijn.
  2. Luistervaardigheden: Zowel in de advocatuur als in therapie is het cruciaal om aandachtig te luisteren naar wat de cliënt te zeggen heeft en om belangrijke details op te merken. Belangrijke details kunnen het verschil maken in welke strategie je inzet bij een procedure. Dit geldt ook voor een therapeutische sessie. Als je een belangrijk detail over het hoofd ziet kan dit beteken dat je aan het eind van een sessie niet een volledige ontlading krijgt. Uiteraard kun je in een volgende sessie hieraan ook werken.
  3. Empathie: Als regressietherapeut moet ik me kunnen inleven in de gevoelens en ervaringen van mijn cliënten, zodat ik goed met ze afgestemd ben tijdens een sessie. Als ik niet goed afgestemd ben met mijn cliënt dan is de therapie gedoemd te mislukken. Deze empathische vaardigheden kunnen ook nuttig zijn bij het vertegenwoordigen van cliënten in juridische zaken. Dit geld zeker in familie- en strafzaken. Cliënten willen dat je begrijpt wat ze voelen, zodat ze het gevoel hebben dat je voor ze staat.
  4. Communicatievaardigheden: Zowel mondeling als schriftelijk effectief communiceren is essentieel in beide beroepen. Op de rechtbank moet ik bij zittingen effectief communiceren, dit betekent dat ik zakelijk moet kunnen weergeven wat de essentie van het probleem is. Schriftelijk effectief communiceren vindt je terug in de processtukken en andere communicatie. In de therapie praktijk is hypnotisch taalgebruik tijdens de sessie belangrijk om tot de diepste lagen van de cliënt te komen. Het is van belang de sessies goed vast te leggen in verslagen om in een volgende sessie hierop voort te borduren, maar het is ook een wettelijke verplichting en nuttig en nodig bij eventuele klachtbehandelingen bij de geschillencommissie.
  5. Confidentialiteit: Zowel advocaten als therapeuten moeten vertrouwelijke informatie van hun cliënten beschermen. Dit is voor beide beroepen van essentieel belang om er voor te zorgen dat cliënten zich veilig voelen bij mij. Het delen van informatie over een casus mag niet herleidbaar zijn tot een persoon. Bovendien moet je hiervoor toestemming vragen aan betreffende cliënt.
  6. Probleemoplossend Vermogen: In beide beroepen moet je oplossingen vinden voor de problemen en uitdagingen van je cliënten. Cliënten komen in beide beroepen met een probleem waarvoor ze een oplossing willen hebben. Zowel op juridisch gebied als binnen het therapeuten werk kan een bepaald probleem een uitdaging zijn. Soms kan het werken met een cliënt ook een uitdaging zijn. Onder alle cliënten kom ik weleens lastige cliënten tegen. Dit heeft vaak te maken met persoonlijkheidskenmerken of gewoonweg een psychische stoornis die een cliënt heeft.
  7. Ethiek en Integriteit: Of je nu handelt namens een cliënt in een rechtszaak of helpt bij het verwerken van persoonlijke problemen, ethisch handelen en integer zijn is van het grootste belang. Dit is natuurlijk een inkoppertje, omdat het voor alle beroepen geld. Je moet de goede naam en eer van je beroepsgroep bewaken. Hierover kunnen de meningen verschillen en dit is dan ook de reden waarom over het algemeen binnen de orde van advocaten een overvloed van klachten binnenstroomt.
  8. Stressbestendigheid: Beide beroepen kunnen emotioneel zwaar zijn, dus het vermogen om met stress om te gaan is cruciaal. Binnen de advocatuur spelen emoties bij cliënten in mijn praktijk een grote rol. Denk aan de moeder die mishandeld is door haar ex-partner en niet wilt dat haar kinderen naar hun vader gaan, omdat ze volgens haar niet veilig zijn bij vader of de man die zijn vrouw heeft mishandeld die ik in mijn strafpiket krijg en heel boos is op zijn bijna ex. Ook in de therapeuten praktijk wordt je vaak geconfronteerd met veel ellende van je cliënten die ze al jaren met zich meezeulen. Al deze emoties kunnen energieverslindend zijn en je moet als advocaat en therapeut daarom je eigen grenzen kennen.
  9. Voortdurend Leren: Zowel het recht als de therapeutische technieken evolueren, dus je moet bereid zijn om bij te blijven en je kennis voortdurend bij te werken. Beide beroepsgroepen hanteren een permanente opleidingsverplichting en verplichte intervisie. Je moet je vakgebied bijhouden en intervisie plegen om kritisch naar je eigen functioneren te blijven kijken. Als je niet voldoet aan je opleidingsverplichtingen dan kan dit in sommige gevallen tot problemen leiden om je beroep verder uit te oefenen.
  10. Interdisciplinaire Samenwerking: Het vermogen om met professionals uit andere disciplines samen te werken kan van groot voordeel zijn, vooral als juridische en therapeutische kwesties elkaar kruisen. Zowel binnen het recht als binnen de therapie praktijk worden andere professionals erbij betrokken. In mijn juridische zaken wordt ik vaak geconfronteerd met jeugdbescherming, de Raad voor de Kinderbescherming, psychologen en psychiaters die een medische rapportage maken. In de therapie praktijk is het zinvol om intercollegiaal overleg te voeren of overleg te hebben met de behandelend psychiater of psycholoog van de cliënt.

Conclusie

Het bezitten van al deze vaardigheden maakt mij niet alleen effectief in elk van de twee afzonderlijke beroepen, maar het stelt mij ook in staat om een unieke en waardevolle dienst te bieden aan cliënten die zowel juridische als therapeutische hulp nodig hebben. Tijdens de juridische procedures coach ik wel mijn cliënten, maar therapie geven doe ik zeker niet. Cliënten voor de rechtspraktijk komen via een andere weg binnen en de cliënten voor de therapie praktijk komen weer via een andere stroom binnen.

Gepubliceerd door Jai Ambe, Nanda Baldew

Regressie, Systemisch coaching, Familieopstellingen, Hypnose, Advocatuur en Gendervraagstukken. Even een Rustmoment. Van negatief naar positief. Jai Ambe (Leve de Godin der eenheid).

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: