Systemisch werk

Het opstellen van familie- en organisatieopstellingen wordt ook wel systemisch werk genoemd. Systemisch werk biedt een effectieve mogelijkheid om helderheid en oplossingen te vinden voor vragen en problemen die u in uw dagelijks leven tegenkomt, bijvoorbeeld: gezondheidsklachten, burn-out, relatieproblemen, je plek vinden of innemen, emotionele pijn, keuzes maken en zingevingsvragen. We hebben allemaal ouders en een familie. Daar komen we uit voort en met hen zijn we onveranderlijk verbonden. We volgen vaak onbewust de patronen die in een familie gelden en zijn gebonden aan het lot van de familie. Dat geeft soms verwarring en verwikkelingen. Opstellingen zijn een manier om de innerlijke, vaak verborgen patronen en verstrikkingen in een familie zichtbaar te maken. Een verstrikking kan dan tijdens de opstelling worden opengebroken en kan op dat moment wijzen naar de richting van een oplossing. Het zien en erkennen kan ons vrij maken en een nieuwe beweging in gang zetten die voorheen niet mogelijk was. Deelnemers nemen een diep inzicht mee over zichzelf, de dynamiek in familiesystemen en de kracht van liefde die menselijke relaties stuurt.

Bert Hellinger, de grondlegger van de systemische therapie, heeft ontdekt dat iedere familie een systeem vormt waarbinnen voortdurend wordt gezocht naar een optimaal evenwicht, waarbij niemand vergeten of buitengesloten wordt. Indien deze innerlijke wetten niet gerespecteerd (kunnen) worden, ontstaan er verstrikkingen die een diepgaande werking hebben op het leven van de leden van het familiesysteem. Deze kunnen leiden tot problemen die niet oplosbaar zijn binnen iemands persoonlijkheid en daardoor niet goed behandelbaar zijn met intrapersoonlijk gerichte vormen van therapie of coaching. Een andere vorm van systemisch opstellen is het werken met structuuropstellingen, waarbij ingegaan wordt op een hulpvraag, die niet direct te maken hoeft te hebben met de familie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van elementen zoals bijvoorbeeld het thema, het vraagstuk en het doel. Deze elementen laten dan verschillende aspecten van de hulpvraag zien, de beweging en een mogelijke oplossing. Daardoor kunnen stappen worden gezet die voorheen niet mogelijk waren. In onze verbinding met onszelf en de familie kan dan een nieuwe en gezondere herordening plaatsvinden waarin we meer vrij zijn om te leven en ons voluit te ontwikkelen.

Verstrikkingen worden binnen een familieopstelling zichtbaar en voelbaar. Sleutels hierbij zijn aangrijpende gebeurtenissen in de familie zoals: vroeg overlijden van ouders, broers of zussen, doodgeboren kinderen, echtscheidingen, incest, adoptie, ongelukken, ernstige of langdurige ziekte, etc.. De familieopstelling vindt plaats door het gebruik maken van figuren (poppetjes) die de cliënt mag opstellen op tafel. De cliënt voelt dezelfde gevoelens en onderliggende verhoudingen in als de oorspronkelijke familieleden. Door een herordening en probleemoplossende uitspraken worden de tot dan toe gebonden emotionele verbinding doorbroken en vrij gemaakt.

Ook op het werk maak je deel uit van een systeem. De mensen waarmee je op de kamer zit, de mensen van jouw afdeling en de mensen in het bedrijf waar je werkt vormen een systeem. Systemisch kan ook ingezet worden in organisaties waar conflicten spelen en of herordening nodig is. Het principe werkt hetzelfde als bij familieopstellingen. Het essentieel verschil is dat je niet uit een familie kunt stappen, maar wel uit een bedrijf.

Gepubliceerd door Jai Ambe, Nanda Baldew

Regressie, Systemisch coaching, Familieopstellingen, Hypnose, Advocatuur en Gendervraagstukken. Even een Rustmoment. Van negatief naar positief. Jai Ambe (Leve de Godin der eenheid).

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: