Praktijk

De praktijk richt zich op regressie- reïncarnatie therapie en systemisch coaching.

Regressie

Alles wat men in het leven ervaart heeft haar oorsprong in het verleden. Hierbij spelen onder andere opvoeding en life events een rol. Alle situaties kunnen aan bod komen waarin u verandering wilt brengen, maar waar u niet in slaagt als u enkel en alleen op uw wil steunt. Via regressie coaching wordt u stukken beter in staat gesteld gebruik te maken van de haast onbegrensde mogelijkheden van het onderbewuste. Daarbij kan het gaan over traumaverwerking, angsten, fobieën, burn out en nog heel veel meer.

Systemisch

Bij systemisch coaching wordt door middel van een familie- of structuuropstelling naar het belang gekeken van welke feitelijke gebeurtenis(sen) in de geschiedenis van de familie het systeem uit evenwicht heeft/hebben gebracht. Systemisch betekent dat verschijnselen gezien worden binnen de context waarin ze zich tonen en in relatie tot de geschiedenis waarmee ze samenhangen. Het houdt zich bezig met wederzijdse beïnvloedingen en niet met rechtlijnig oorzaak-gevolg denken. Er wordt dus niet naar geïsoleerde personen met hun eigenschappen en hun gedrag gekeken, maar naar interacties binnen het systeem.

Gepubliceerd door Nanda Baldew

Regressie, Systemisch Coaching.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: